AUKTORISATIONER

Tumba Golvservice AB är ett auktoriserat golvföretag som arbetar efter en dokumenterad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan. Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och vi har kollektivavtal.

TUMBA GOLVSERVICE AB

Tumba Golvservice AB grundades 1961 av Seved Eriksson och drivs idag vidare av Niclas Hellsing och Christian Norberg, vi är förnärvarande 27 st anställda i företaget.
Vår affärsidé är att utföra vårt arbete med rätt kvalitet och genom gedigen yrkesskicklighet och engagemang göra kundens intresse till vårt och därmed bygga för framtiden, såväl vår egen som kundens.

Vårt marknadsområde är Stor-Stockholm med omnejd och våra beställare är främst stat, kommun, byggföretag, bostadsföretag och fastighetsbolag.

AKTUELLT

Nytt tjänsteområde – Fukt och Innomhusmiljö!
I vår avdelning för Byggentreprenad och Försäkringsskador, har vi nu en ny sektion för Fukt och Inomhusmiljö.

M.v.h.
Niclas Hellsing & Christian Norberg