Vår affärsidé är att utföra vårt arbete med rätt kvalitet och genom gedigen yrkesskicklighet och engagemang göra kundens intresse till vårt och därmed bygga för framtiden, såväl vår egen som kundens.

Vi är ett auktoriserat golvföretag som arbetar efter en dokumenterad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan.

Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och vi har kollektivavtal.

Tumba Golvservice AB är ett GBR auktoriserat företag. Vi är även GVK auktoriserade  (plastmattor och keramik) och auktoriserade i Byggkeramikrådet (keramik)

Ett Auktoriserat Golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service av golv samt olika ytskikt.

Auktorisationen visar beställare att företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan samt följer utvecklingen i branschen för att med kunskap och kompetens möta kundernas krav, önskemål och behov. Ett Auktoriserat Golvföretag som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om det är plast- eller keramikarbeten. Läs mer om Auktoriserat Golvföretag på auktorisation.se.

 • Vi skall bli ett av de miljövänligaste företagen inom vår sektor.
 • Vi ska arbeta metodiskt för att uppnå våra miljömål.
 • Vår ambition är att uppfylla och hålla oss uppdaterade med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Vi skall vidareutbilda vår personal i miljöfrågor.
 • Vårt företag integrerar vår kvalitetspolicy i vår miljöpolicy.
 • Vi är ett auktoriserat golvföretag och vårt miljöarbete följer i allt väsentligt riktlinjerna i ISO14001.
 • Vi skall verka för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Vårt miljöarbete utgår från ett kretsloppstänkande i ett globalt perspektiv.
 • Vårt företag skall genomsyras av en kvalitetssyn så att varje medarbetare alltid sätter kundens förväntningar i fokus.
 • Våra arbetsplatser drivs med god ordning och säker miljö, vi skall göra rätt från början.
 • Vi ser varje kund och arbete som en god referens.
 • Vi ska kontinuerligt vidareutbilda organisationen och anställda i teknik och kvalitetstänkande så att vi alltid blir bätter.
 • Att följa upp och åtgärda avvikelser har alltid högsta prioritet.